Waarom BSAFR?

Omdat wij streven naar een begrijpbaar preventiebeleid dat een meerwaarde is voor de hele organisatie. To the point’ en ondubbelzinnig. BSAFR is jouw partner voor het opstellen van een veiligheids- of preventieplan dat -logischerwijs- volledig afgestemd is op jouw bedrijf. 

s
Veiligheid en preventie op mensenmaat

Niet alleen streven wij naar maatwerk, daarnaast willen wij innovatief te werk gaan. Wij willen steeds een stap verder gaan in ons kunnen. De wetgeving voorziet niet in handige breed omvattende hulpmiddelen? Dan maken we deze zelf!  

Van ons ontvang je geen uittreksels uit de wetboeken, wij zullen deze steeds vertalen naar een begrijpbaar document, op mensenmaat. Wij ambiëren duidelijke en efficiënte communicatie en zullen dan ook steeds ter beschikking staan als we dit in eerste instantie niet hebben kunnen bereiken. 

Z
De onderneming toetsen aan de wetgeving

Wij voorzien MAATWERK. Wanneer het over veiligheid gaat, heeft het geen zin om alleen een algemene bril op te zetten (nl. wat schrijft de wet voor?). Wij zullen dus niet de wetgeving ‘opleggen’, maar toetsen deze af op de onderneming zelf. 

Elke onderneming heeft haar eigen identiteit. Het is dan ook logisch dat er anders wordt gekeken naar preventie, veiligheid en welzijn – bijvoorbeeld door een andere interpretatie van de wetgeving, groeiplannen en budgetten. Bij BSAFR herkennen we dat. We bouwen een beleid op basis van de eigenheid van jouw onderneming. 

Natuurlijk streven wij naar de ideale situaties die een optimale veiligheid garanderen, maar we onderzoeken tevens de haalbaarheid en zullen actief zoeken naar de meest geschikte alternatieven.

Mensen en SAMEN werken

Wij bekijken jouw werknemers als je kostbaarste bedrijfskapitaal. En net daarom ziet BSAFR het als zijn plicht om hen een veilige, gezonde en milieubewuste werkplaats te bezorgen. 

Als we de wetgeving bekijken, zien we voornamelijk verplichtingen in de opmaak en in het bijhouden van documenten. Je zou bijna vergeten waar het werkelijk om draait: om jouw werknemers! 

BSAFR neemt niet alleen ‘de last’ van de verplichte documenten op zich, wij bewaken dat we steeds het juiste doel voor ogen blijven houden: het opbouwen/behouden van een veilige en succesvolle onderneming. 

Hiervoor gaan we -volgens onze laatste kernwaarde- steeds netwerken. Dit doen we binnen jouw organisatie (met jouw personeel), dit doen we binnen onze organisatie (wij onderling werken samen aan jouw beleid, dit is geen éénmansactiviteit), maar ook buiten onze organisatie. Wij gaan actief op zoek naar partners die een soortgelijk gedachtengoed hebben, die wij kunnen ondersteunen en die ons en onze werkzaamheden ondersteunen.