Waarom preventie?

Het lijkt vanzelfsprekend, maar wist je dat een preventiebeleid voeren, wettelijk verplicht is vanaf de eerste medewerker die je in dienst neemt? Niettemin zijn er ook misverstanden die de ronde doen wanneer het gaat over veiligheid en preventie.

1.
Het is verplicht

De wetgeving geeft jou als ondernemer een (weliswaar strak) keurslijf dat jou bijstuurt waar nodig om jouw onderneming veilig en succesvol uit te werken. Wij helpen om deze uitgebreide wetten eenvoudig en vlot te vertalen naar de werkvloer.

Wij maken een vertaalslag van de wetgeving naar handige hulpmiddelen en instrumenten die eenvoudig(er) en duidelijk(er) zijn en aldus hanteerbaarder. 

Daarnaast maken wij er een erezaak van om onze handen uit de mouwen te steken; wij nemen -in samenspraak- een aantal taken uit jouw handen, qua papierwerk, qua voorbereiding enz. Daadkracht is één van onze kernwaarden.

Daarnaast kunnen we jou ontzorgen bij een eventuele controle (bv. vanuit een overheidsinstantie) of bij een eventueel arbeidsongeval. Wij staan jou actief bij in de uitwerking van jouw preventiebeleid. Wij kijken preventief (hoe kunnen we voorkomen), curatief (hoe kunnen we oplossen) én vooruitstrevend (hoe kunnen we alles aanpakken). 

2.
Het brengt wel degelijk  op

Gezonde collega’s op een aangename werkplek. Bij het rendement van deze combinatie moeten we geen tekening maken. Soms kunnen wij jou al helpen met kleine ingrepen die grote voordelen dragen.

2.1 Minder afwezigheden
Jouw werknemers zullen minder dagen afwezig zijn, door minder arbeidsongevallen én dankzij een effectief en betrouwbaar preventiebeleid.

2.2 Minder kosten
Minder arbeidsongevallen of (materiële) schade door incidenten in jouw bedrijf zorgt voor veel lagere kosten (materiële schade, letsels, imagoschade, …).

2.3 Minder zorgen
Wij zorgen ervoor dat je je niet alleen geen zorgen hoeft te maken bij controles door overheidsinstanties en/of verzekeringsmaatschappijen, maar je kan dag in dag uit met een gerust hart ondernemen. Veiligheid en preventie wilt nu eenmaal meer zeggen dan op bepaalde plaatsen een pictogram plaatsen en rapporten bijhouden. Het gaat over het welzijn van je medewerkers. 

3.
Het is belangrijk voor je partners

Een onderneming met een gedragen preventiebeleid zal minder onderhevig zijn aan uitval van werknemers en je toont aan dat je een veilige en succesvolle onderneming ambieert. Je laat zien dat je een betrouwbare partner bent.

4.
Het imago van je bedrijf

Ook negatieve reclame is reclame gaat niet op als het gaat om veiligheid en welzijn. Een bedrijf met veel verloop van personeel of veel ongevallen krijgt een slechte naam die je moeilijk rechttrekt. Wij helpen jou voorkomen!

Een slechte naam (al dan niet door mediaberichten) kan verstrekkende gevolgen hebben voor de omzet en voor de toekomst van je bedrijf. Met elke leverancier, partner en klant die je verliest, zijn er ook een deel die je onzichtbaar kwijt raakt. 

Wij staan jou actief bij in de uitwerking van jouw preventiebeleid, rekening houdend met de obstakels die op maat van jouw bedrijf in de weg staan.