Onze werkwijze

Binnen kleine ondernemingen waar veiligheidsrisico’s beperkt zijn, is de rol van een preventieadviseur eerder beperkt, maar daarom niet minder belangrijk.

Blijf op de hoogte

Wij dragen meesterschap naar voren als één van onze kernwaarden. Aan de hand van opleiding en het delen van kennis en ervaringen streven wij er naar om op de hoogte te blijven van de regelgeving en alzo onze klanten optimaal te ondersteunen.

De regelgeving rond veiligheid en welzijn komt tot ons via verordeningen, richtlijnen, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, de Codex over het welzijn op het werk, AREI, Vlarem, normen, ... Dit voelt aan als een grote opdracht. Voor ons is het pure noodzaak om dit op te volgen en we doen dit met plezier. Wij worden jouw databank en het vangnet van jouw onderneming. 

Jouw onderneming komt op de eerste plaats

Aan de hand van een doorgedreven persoonlijke doorlichting bepalen we samen het profiel van jouw onderneming op het gebied van veiligheid, welzijn en milieu. Dit is dé eerste stap in het creëren van structuur in de uitwerking van jouw preventiebeleid.

Voor een beperkte kost kunnen we de volledige organisatie doorlichten, wij visualiseren welke wetgeving voor jouw onderneming van toepassing is en welke opdrachten voor jouw preventiebeleid op het programma staan. Dit resulteert in een risicoanalyse van jouw onderneming (waar liggen jouw prioriteiten), dat als basis dient voor de opmaak van een globaal preventieplan (5-jarenplan). Hieruit worden uiteindelijk de jaaractieplannen uit opgemaakt. 

Ondersteuning

Op authentieke wijze (kernwaarde!) gaan wij een open, eerlijke en flexibele communicatie aan met alle partijen om samen het preventiebeleid te dragen volgens vooraf gemaakte afspraken.

We spreken af hoe ver jij wil gaan in het uitbouwen van jouw preventiebeleid. Welke opdrachten schuif jij naar voren op de planning? Of geef je ons carte blanche en wij oordelen zelf wat er eerst dient te gebeuren? Het kan allemaal… 

Wij kunnen risico’s identificeren, deze evalueren, maatregelen formuleren en een plan opmaken om de voorzorgsmaatregelen voor alle disciplines van de wetgeving toe te passen wanneer dat nodig is. 

Wij nemen -als gewenst- taken op zoals het organiseren van keuringen, het geven van opleidingen, de arbeidsmiddelen voorzien van de essentiële documenten, en een handvol aan andere zaken waar de wetgeving een opdracht voorschrijft. Zo voldoet jouw organisatie aan de van toepassing zijnde wetgeving en werken jouw werknemers in een veilige en aangename omgeving. 

Handhaving

Een plan hebben is de eerste stap, het opvolgen is een ander paar mouwen. Naast het uitvoeren van afgelijnde opdrachten, bieden wij eveneens de mogelijkheid om een partnerschap aan te gaan, waarin wij de volledige uitwerking van jouw preventiebeleid over nemen.

In een mix van werken op afstand en verschijnen op de werkvloer nemen wij de uitwerking van jouw preventiebeleid op ons. Wij overzien de opvolging van de nodige opdrachten en taken. Dit doen wij door jouw werknemers hierin te sturen, op te volgen en te ondersteunen, maar eveneens door zelf zaken op te nemen. Dit alles onder jouw toeziend oog.