BSAFR blog

Een preventiebeleid – Het brengt wel degelijk op.

door | 6 oktober 2018 | Basispakket

Een preventiebeleid voeren binnen je onderneming is niet enkel verplicht, maar het brengt wel degelijk op. Als je van meet af aan de juiste preventiebeginselen opneemt in je dagelijkse zaakvoering is dit geen last, maar kan je dit inzetten en gebruiken.

Geen overwachte afwezigheden en/of kosten

Na het in kaart brengen van de risico’s eigen aan je onderneming en activiteiten kunnen we preventiemaatregelen gaan definiëren. Doe je dit op een structerele manier zodat je alle risico’s capteert dan is, behoudens wijzigingen in de wetgeving, je kostprijs voor het preventiebeleid duidelijk. Preventiemaateregelen sprijden naargelang de grootte van het risico is een mogelijkheid dat de wetgever voorziet in het jaaractieplan en globaal preventieplan. BSAFR heeft de nodige tools ontwikkeld om de voledige nood voor jou organisatie in beeld te brengen, waarna we samen ana de slag gaan om te bepalen wanneer je welke kosten gaat maken. We brengen in beeld waarmee je rekening moet houden wanneer je een werknemer aanneemt of een arbeidsmiddel aankoopt.

Daarnaast brengt een arbeidsongeval altijd kosten met zich mee. Als één van je medewerkers eruit ligt omdat hij bijvoorbeeld zijn voet heeft gebroken kan hij geen omzet voor je kunnen maken. Laat staan wat het kan kosten om eventuele schade te vergoeden. Een gebroken voet wordt door de wetgever aanzien als een ernstig arbeidsongeval. Omdat ondermeer de verzekering alle gegevens van alle arbeidsongevallen moet doorgeven aan de overheid, bestaat de kans dat deze ter plaatse komen kijken wat je hebt gedaan om dit ongeval te voorkomen. Ben je dan niet in orde met de vereisten uit de welzijnswet, maak je aanspraak op een boete. En deze kunnen snel oplopen. Door het in beeld brengen van de risico’s weten werknemers waar het gevaar zit. Als we deze risico’s inperken door preventiemaatregelen in te voeren verlagen we de kans op een arbeidsongeval en dus ook op onverwachte kosten.

Minder zorgen

Het kan een vorm van gemoedsrust opleveren voor jouw als zaakvoerder als je weet dat je er alles aan doet om uw werknemers niet bloot te stellen aan onnodige risico’s. Natuurlijk kan je niet alle risico’s voorkomen, maar je kan ze veelal wel beperken of je ertegen beschermen. Niet alleen voor jouw als zaakvoerder, maar ook voor je werknemers een geruststelling. Iedereen wil uiteindelijk op het einde van de dag terug naar huis kunnen zoals je bent aangekomen bij aanvang.

Kortom, het hoeft daarom geen kommer en kwel te zijn, maar probeer van de verplichting gebruik te maken om u als zaakvoerder te vrijwaren van onverwachte kosten of afwezigheden zodat je je daar alvast minder zorgen over hoeft te maken en je kan focussen op het uitbouwen van je onderneming. Want dat is tenslotte nog altijd wat het belangrijkste is van al.

Neem gerust contact op met BSAFR om te bekijken waar de risico’s zich verschuilen in jouw onderneming en hoe je deze kan doen verdwijnen, beperken of ter nauwer nood hoe je jezelf en je medewerkers ertegen kan beschermen.

Lees ook

De veiligheid van jouw werknemers, erg belangrijk!

De veiligheid van jouw werknemers, erg belangrijk!

Veiligheid Het woordenboek geeft een eenvoudige omschrijving van het woord veiligheid: “Een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten.”. Iedereen heeft er ooit al mee te maken gekregen, al dan niet bewust. Binnen BSAFR concentreren we ons op de...

Lees meer
Een preventiebeleid – Verplicht

Een preventiebeleid – Verplicht

Vanaf de moment dat je een eerste werknemer in dienst neemt, draag je ineens de pet van preventieadviseur. Wist je dat niet? Dat verbaasd me niet. Vanaf nu ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers tijdens maar ook op weg van en naar het werk. Je bent...

Lees meer

+32 014 15 10 08

+32 472 52 00 76

BSAFR – Kleinhoefstraat 5 – 2440 Geel – BE0560.706.025

Share This